Special thanks to the 2024 Lunar New Year celebration event volunteers 特别感谢龙年春晚的志愿者们

Thank you to all volunteers who have signed up for the event. Here is a full list of our heroes (As of 1/26/2024) 感谢所有的义工们

Chengyu Cao, Lucas Cao, Peiqi Cao, Vincy Cao, Xiaolin Chen, Lei Ci, Candice Dai, Andy Ding, Siyang Ding, Xinyu Duan, Natalie Feng, Natalie Feng, Han Gao, Daqi Guo, Taiyu Guo, Xiaoguang Guo, Yinuo Guo, Yun Guo, Xuefei Hao, HaiChen Hu, Haichen Hu, Yinan Hua, Ganzhen Huang, Yong Huang, Maria Jiang, Yijun Jiang, LIN LIU, Jeffrey Lan, Jia Li, Jingyu Li, Rose Li, Sophie Li, Evan Ma, Austin Meng, Lillian Meng, Dora Mou, Dora Mou, Yan Mou, Sophia Peng, Yuxin Rao, Liewei Sha, Eric Shi, Evan Shi, Leo Shi, Susan Shu, Lihong Su, Cece Sun, Elisa Sure, Julianne Tan, Aimee Wang, Alex Wang, Danxia Wang, Jianguo Wang, Kevin Wang, Leah(yuxi) Wang, Vivian Wang, Yaqin Wang, Chen Wei, Helen Wei, Sam Wei, Sophia Wei, Jonathan Wu, Jing Xu, Min Xu, Mingyan Xu, Yuhui Yang, Elaine Yin, Xiaoyan Yin, Stella Yu, Li Zeng, Becky Zhan, Yingjie Zhao, Yaping Zheng, Ziming Zheng, Yiming Zhou, Tao Zhuang, Yutung Zhuang, Peter Xu.

We still need more volunteers. If you have not signed up yet, please consider joining us by signing up first at: https://www.signupgenius.com/go/20F0C4CA8AF2CAAF94-47157891-2024#/ 还有更多的义工机会等着您,请点击上面的链接注册义工。

After signing up, please remember to claim your free ticket and food coupon by filling in this form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfps0FKlJKCBb7N8E4xXDzy5FCU269u7vZPHsJsq_vafnii4w/viewform 注册义工后,请点击上面的链接注册免费的义工门票。